Hur kan Meitner användas för kommunikation?

Meitner som plattform skapar och upprätthåller kommunikationsvägar mellan skolan och hemmet. Plattformen kan anpassas av skolan för att passa skolans behov, nedan förklarar vi vad olika användare kan göra i Meitner och vad som kan variera från skola till skola.

 

Pedagog till elev och vårdnadshavare

 • Kan starta enskild chatt eller gruppchatt.
 • Kan skriva inlägg i arbetsytor och sätta kommentarer vid inlämningar/bedömningar.
 • Kan lämna kommentar vid frånvaro på lektioner.
 • Kan dokumentera extra anpassningar i sina ämnen.
 • Kan lämna kommentar vid betygsättning.
 • Kan skriva dokumentation i avdelningar. 
 • Kan se nödvändiga kontaktuppgifter till relevanta användare.*
 • Kan skicka ut information- och epostutskick.
 • Kan lämna en kommentar vid in- och utcheckning.**
 • Kan skapa kalenderinbjudningar. 
 • Kan delta i utvecklingssamtal som mentor eller ansvarspedagog.

Elev till pedagog

 • Kan starta chatt med pedagog.***
 • Kan starta chatt med vårdnadshavare.***
 • Kan läsa och kommentar på inlägg i arbetsytor.
 • Kan se kontaktuppgifter till elever och vårdnadshavare i samma klass.*
 • Kan se och ta emot information- och epostutskick. 
 • Kan delta i utvecklingssamtal med mentor.
 • Kan kommenterar vid frånvarorapportering.****
 • Kan ta emot SMS vid oanmäld frånvaro.*****

Vårdnadshavare till pedagog

 • Kan starta chatt med pedagog.***
 • Kan starta chatt med vårdnadshavare.***
 • Kan läsa och kommentar på inlägg i arbetsytor.
 • Kan läsa på dokumentation i avdelningar.
 • Kan se kontaktuppgifter till elever och vårdnadshavare i samma klass.*
 • Kan se och ta emot information- och epostutskick. 
 • Kan lämna kommentarer i omsorgsschemat och snabbkommentar i hubben.**
 • Kan kommenterar vid frånvarorapportering.****
 • Kan ta emot SMS vid oanmäld frånvaro.*****
 • Kan delta i utvecklingssamtal med mentor eller ansvarspedagog.

Personal till personal

 • Kan starta chatt med personal.
 • Kan skapa kalenderinbjudningar. 
 • Kan skicka ut information- och epostutskick.
 • Kan se kontaktuppgifter till personal och relevanta elever med vårdnadshavare.*
 • Kan skapa uppgifter, planeringar, inlägg och dokumentation som utkast.*****

Administratör till alla användare

 • Kan starta chatt med pedagog.
 • Kan starta chatt med vårdnadshavare.
 • Kan skicka ut information-, sms- och epostutskick.
 • Kan se kontaktuppgifter.

 

* Varje användare kan vid första inloggningen till Meitner eller via sin profil välja att dölja sin användarinformation för elever och vårdnadshavare, pedagoger kan alltid komma åt informationen. Skolan kan välja att visa eller dölja klasslistor för elever och vårdnadshavare, om skolan väljer att visa klasslistor kan alla användare se användarinformation som inte är dold. Informationen är Förnamn, Efternamn, Primär epost, alternativ epost, primärt telefonnummer, alternativt telefonnummer och de uppgifter som skrivits in i fritext i fältet kontaktinformation.

** Om förskolan eller grundskolan valt att använda Meitners omsorgsfunktionalitet är detta möjligt.

*** Om förskolan, grundskolan eller gymnasiet valt att tillåta antingen elever, vårdnadshavare eller båda att skapa chattar så går det att göra.

**** Om grundskolan eller gymnasiet valt att tillåta att vårdnadshavaren lämnar kommentarer så kommer detta vara möjligt. Elever över 18 år kan lämna kommentarer själva. 

***** Om grundskolan och gymnasiet valt att använda SMS och vårdnadshavaren eller eleven som är över 18 år valt att ta emot notifieringar om oanmäld frånvaro via SMS så skickas SMS.

 

 

 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/