Vad innebär oanmäld frånvaro i Meitner?

Om en elev ej är frånvaroanmäld innan läraren tar närvaro för lektionen får eleven oanmäld frånvaro. Meddelande (sms, Epost och/eller notis) skickas till vårdnadshavare angående oanmäld frånvaro.

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/