Vad är det för skillnad på Klass/Grupp/Avdelning?

Alla elever måste ingå i EN klass, till exempel 3A.

Grupper är olika indelningar inom klassen, till exempel halvklasser eller olika ämnen, t ex språkgrupper. Exempel på grupper kan vara 3A:1,3A:2, 7SpråkTyska.

En elev kan tillhöra flera grupper men endast EN klass, t ex 3 A. En elev kan dock ingå i både grupp 3A:1 och 3A:2.

Om en mentor/klassföreståndare är ansvarig för elever i olika klasser eller grupper kan mentorsgrupper skapas under fliken "Grupper" för att samla in all information om mentorns elever på ett ställe.

Om en mentor/klassföreståndare är ansvarig för en hel klass, bockas Mentorsgrupp i och den ansvariges namn läggs till klassen.

På förskola och fritids används "avdelning" istället för klass. 

 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/