Vad innebär olika roller/behörigheter i Meitner?

  • Elev är registrerade i en skolan. Barn är registrerade i en förskola (FSK). Barn i skolan är Fritidsbarn. De är inskrivna på Fritids med ett startdatum och ingår i en Fritidsgrupp.
  • Administratören ansvarar för att skapa och uppdatera klasser, elever, vårdnadshavare med mera.
  • Den som ansvarar för schemaläggning har befogenhet att skapa scheman i Meitner - schemaläggning samt importera scheman från andra system.
  • Mentor är ansvarig för en grupp elever och har tillgång till allt som rör en elev (närvaro, betyg, måluppfyllelse, bedömningar och feedback, etc.). Det kan finnas flera mentorer på en klass eller grupp.
  • Elevhälsoteamet (EHT) har samma tillgång som mentor men har också tillgång till fliken "Elevhälsa" på varje elevkort.
  • Rektor har samma tillgång som EHT men har också ansvaret att rapportera och följa upp.

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/