Publicera användarinformation / visa uppgifter- Vad innebär det?

När admin Publicerar en användares information i admin panelen- "redigera användare"  visas följande i listorna i lärplattformen för elever och VH: 

  • Namn och efternamn 
  • E-post 1 och 2 
  • Telefonnummer 1 och 2
  • Bild på användaren (om det finns inlagt i Meitner) 

Väljer man att inte publicera användarinformation visas följande i listorna i lärplattformen för elever och VH : 

  • Namn och efternamn 
  • Bild (bara om användaren är personal. Bilder på elever visas ej!)

Utöver "publicera användarinformation" i adminpanelen kan användarna hantera egna inställningar i sin profil: 

När man, som användare, väljer att inte visa sina uppgifter innebär det:

För VH: att man väljer att dölja sina uppgifter helt från andra VH och elever. VH syns det vill säga inte i listorna alls då för elever och andra VH. Väljer man som VH att visa sina uppgifter visas e-post 1 och 2  för elever och VH. För personal visas e-post 1 och 2, telefonnummer 1 och 2, address samt kontaktinfo. 

För elev: Namn och efternamn syns om man väljer att inte visa sina uppgifter som elev. Väljer man att visa sina uppgifter syns namn och efternamn, telefonnummer 1 och 2, e-post 1 och 2 samt kontaktinfo för andra elever och VH 

För personal: Namn, efternamn,  e-post 1  samt kontaktinfo syns om man väljer att inte visa uppgifter. Om man väljer att visa sina uppgifter syns namn, efternamn, telefonnummer 1, e-post 1 samt kontaktinfo. 

 

  • Elev har följande val i sin profil, vilket innebär att de kan göra den inställningen själva i sin profil:

  • Vårdnadshavare har följande val i sin profil, vilket innebär att de kan göra den inställningen själva i sin profil:

  • Personal har följande val i sin profil, vilket innebär att de kan göra den inställningen själva i sin profil:

 

 

I adminpanelen-konfiguration-skolinställningar kan man ställa in vad som ska gälla för listorna i lärplattformen. 

Är inställningen är ibockad innebär det att VH kan se alla listor på hela skolan. 

Är inställningen ej ibockad innebär det att VH endast ser listor där dennes barn finns med.

 

Man kan också välja vilka som ska se grupplistor och inte i skolinställningarna.

 

 

 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/