Varför kan inte en vårdnadshavare logga in?

Att en vårdnadshavare inte kan logga in i systemet kan vara av flera anledningar, här är några checklistor för att hjälpa dig som är administratör att felsöka vårdnadshavarens profil och säkerställa att allt är korrekt inställt för att vårdnadshavaren ska kunna logga in.

 

För skolor med kontohantering i Meitner

Grundläggande kontrollpunkter:

 • Har skolan aktiverat inloggning för vårdnadshavare under adminpanelen -> Konfiguration -> Inställningar, "Tillåt inloggning av vårdnadshavare"?
 • Är vårdnadshavaren inbjuden till systemet?
 • Är vårdnadshavaren tillåten att logga in?
 • Har vårdnadshavaren användare skapats i Meitner?
 • Har vårdnadshavarens barn skapats i Meitner?
 • Är vårdnadshavaren kopplad till ett eller fler barn?
 • Är vårdnadshavaren användare markerad med statusen Aktiv?
 • Har vårdnadshavarens barn markerats med statusen Aktiv?
 • Har vårdnadshavarens barns slutdatum passerat?
 • Har vårdnadshavarens barn markerats som att dess vårdnadshavare tillåts logga in i systemet?

Kontroller vid misslyckad inloggning via BankID

 • Har vårdnadshavaren ett personnummer inlagt i Meitner?
 • Har vårdnadshavaren markören för tillfälligt personnummer markerad?
 • Har skolan valt att tillåta inloggning via BankID?

Kontroller vid misslyckad inloggning med e-post

 • Har vårdnadshavaren försökt logga in med E-postadress 1 som bör vara inlagd på användaren i Meitner?
 • Har vårdnadshavaren ett gammalt lösenord sparat som autofylls när den försöker logga in?
 • Har vårdnadshavaren försökt återställa lösenordet själv? Om inte kan de göras från adminpanelen -> användare -> vårdnadshavare, markera och välj "Återställ lösenord".

 

Specifika kontroller

 • Om det är ett gymnasium där förälderns barn är en myndig elev, har eleven valt att inte tillåta inloggning för sin förälder?
 • Om vårdnadshavaren tidigare hade barnet på en annan enhet inom samma organisation har vårdnadshavarens profil skapats på den nya enheten?
 • Om vårdnadshavaren redan fanns i Meitner med ett barn och ett nytt barn har placerats ur skolan kö hade vårdnadshavaren uppgett andra uppgifter i kön? Isåfall kontrollera att det inte finns dubbletter av vårdnadshavaren.

 

För skolor med integration till egen kontohantering för inloggning i Meitner.

Om du går i kommunal skola, kontakta din skola för hjälp Meitner styr inte över tillgången till Meitners skolplattform.

För dig som är skoladministratör omber vi dig vända dig till relevant funktion inom er verksamhet.

 

 

 

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/