Användarmanual: Ansökan/kö i Meitner

Ansökan/Kö

Information:

 •  Ansökan/Kö finns under Admin - Ansökningar. Det går att Importera befintlig kö från andra skolsystem; endera via txt.fil (från SchoolSoft) eller via Excelfil. Mall med kolumnrubriker finns i Meitner.
 • Importera kö i Meitner: Adminpanel- “Ansökningar”- “Importera”- “ladda upp fil”- klicka på “nästa steg” för att mappa ihop kolumnerna.  (Välj vilken kolumn från filen som ska mappa mot vilken av Meitners kolumner eller kontrollera så att samma kolumner ligger i “kolumn från fil” och “kolumn i Meitner”)

Klicka sedan på “nästa steg” för att importera. I det steget kan du (om det blivit något fel)  redigera det direkt! När du redigerat eventuella fel klickar du på “importera”. 

 •  Massuppdateringar(många elever samtidigt) görs med fördel under Importera/Exportera.

Förberedelse:

 • Ta bort  befintliga ansökningslänkar från till exempel hemsidor och andra platser (kommun, skola, förskola osv...). Lägg samtidigt dit den nya länken från Admin - Ansökningar- Kölänk (längst upp till höger)

Information: 

Vårdnadshavare gör ansökan med hjälp av BankId. VH kan se status på Ansökan. VH kan inte se Köplats eftersom olika regler gäller för olika skolor vid intag. Obs! Endast den VH (VH1) som gör anmälan kan logga in med BankID efter att anmälan gjorts! 

Ansökningar har följande status i Meitner:

Alla ansökningar: Här finns alla ansökningar , oavsett status
Ohanterad: Inkomna ansökningar som inte fått någon status
Hanterad: Ansökan har flyttats till hanterad vilket betyder att den är Godkänd

Erbjudna: Plats har erbjudits. Kommunikation sker EJ i meitner utan behöver skickas.
Nekade: Status satt till “Nekade” av admin.
Tackat ja: Admin har ändrat status till “Tackat ja”.
Tackat nej: Admin har ändrat status till “Tackat nej”.
Placerade: Admin ändrar status till “Placerade”. Eleven behöver ha tackat ja för att kunna bli placerad. Eleven/Barnet läggs in i Meitner under Användare

 1. Du kan klicka i alla för att hantera alla, alternativt välja dem du vill hantera. Längst ner på sidan hittar du alternativ du kan välja mellan. 
 2. Skapa  egna taggar under +Tagg för att kunna söka och sortera i kön.
 3. Använd Filtrera för att söka startår
 4. Markera på respektive elev om du vill att hen ska kunna tillämpa Syskonförtur. Meitner kontrollerar att syskonet går i Meitner.
 5. Du placerar elever genom att klicka i alla som har tackat ja och sedan klicka på "Placera" som finns både överst på sidan och som val som dyker upp längst ner på sidan när du bockar i. 
 6. Exportera alla e-postadresser för att kommunicera med dem som står i kön. INGEN information går ut till barn/elev eller vårdnadshavare direkt från Meitner.
 7. Du ser Köplats på respektive elev när du klickat på en elev efter att ha valt vilka regler som ska gälla, till exempel syskonförtur.

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/