Användarmanual: Schemaläggning

Schemaläggning i Meitner

Förberedelse: 

 • En administratör behöver lägga till behörigheten “Schemaläggare” till schemaläggaren.

Information: 

 • I Admin - Schemaläggning sker allt schemaarbete. Schemaläggning är en parallellmodul i Meitner skolplattform. 
 • Kommunikationen är envägs, det vill säga,  från  Meitners Schemaläggningsmodul till  Meitners lärplattform och Kalendern.
 • Meitner har stöd för schema-import från Skola24, Kskola samt SchoolSoft Schema och SchoolSoft. Schemaläggning fungerar då som en mellanlagringsstation innan datan läggs in.
 • Skola24: Gå direkt till ImportSkola24. Importera schemat i mbd.format. Om du inte har mdb.format kontakta Skola24 ´s support och be dem addera detta. Matcha data innebär att datan i Schemaläggning matchas/synkas med datan i Meitner och Kalendern alt Skapa i Meitner enligt varje steg nedan.
 • Kskola/SchoolSoft Schema/SchoolSoft: Följ alla steg nedan.
 • All schema-data kan skapas i adminpanelen i Meitner eller i andra schema-system. 

 

Steg - för - steg - guide:

 1. Gå in på Meitners adminpanel 
 2. Klicka på Schemaläggning - Schema - Lägg till - Händelsetyp: Lektion - Titel*
 3. Klicka på “Visa schema”. Det går bara att ha ett schema aktivt/läsår. 
 4. Perioder - Skapa först en läsårsperiod. Den är grunden/förutsättning för all schemaläggning. Klicka samtliga dagar schemat ska gälla för. Skapa därefter perioder) exempelvis jämna veckor eller HT, A-veckor, etc). 

Du kan arbeta på flera olika sätt:

 • Skapa schema direkt i Schemaläggning/Meitner.
 • Importera genom att direkt arbeta i importera-fältet. Tabseparera informationen. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Arbeta i Excel och importera sedan. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Importera data direkt från SchoolSoft - Export/Import – Perioder.
 1. Skapa rum/salar 

Du kan arbeta på flera olika sätt:

 • Skapa direkt i Schemaläggning/Meitner
 • Importera genom att direkt arbeta i importera-fältet. Tabseparera informationen. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Arbeta i Excel och Importera sedan. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Importera data direkt från SchoolSoft - Export/Import – Salar
 1. Kurser/Ämnen. 

Välj om arbetsytor ska skapas. Det är dessa som personal arbetar med gällande  planering, närvaro, bedömning, med mera. 

Du kan arbeta på flera olika sätt:

 • Skapa direkt i Schemaläggning/Meitner
 • Importera gärna genom att direkt arbeta i importera-fältet. Tabseparera informationen. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Arbeta i Excel och Importera sedan. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Importera data direkt från SchoolSoft - Export/Import – Ämnen
 1. Personal

Du kan arbeta på flera olika sätt:

-           Skapa direkt i Schemaläggning/Meitner

 • Importera gärna genom att direkt arbeta i importera-fältet. Tabseparera informationen. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Importera från Meitner. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Arbeta i Excel och Importera sedan. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Importera data direkt från SchoolSoft - Export/Import – Personal
 1. Grupper 

Du kan arbeta på flera olika sätt:

 • Skapa direkt i Schemaläggning/Meitner
 • Importera genom att direkt arbeta i importera-fältet. Tabseparera informationen. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Importera från Meitner. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Arbeta i Excel och Importera sedan. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Importera data direkt från SchoolSoft - Export/Import – Grupper
 1. Elever

Du behöver inte ha elever med i schemaläggningen.

 

Du kan arbeta på flera olika sätt:

 • Skapa direkt i Schemaläggning/Meitner
 • Importera genom att direkt arbeta i importera-fältet. Tabseparera informationen. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Importera från Meitner. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Arbeta i Excel och Importera sedan. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Importera data direkt från SchoolSoft - Export/Import – Elever

Samtliga delar ovan behöver matchas i Meitner. Se arbetsgång i bilder HÄR

 

Nu börjar Schemaläggningsarbetet. Du kan arbeta enligt två olika huvudspår, endera 

“Lektioner “eller “Bygg schema”

        9A.   Lektioner

Du kan arbeta på flera olika sätt:

 • Skapa direkt i Schemaläggning/Meitner
 • Importera genom att direkt arbeta i importera-fältet. Tabseparera informationen. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Arbeta i Excel och Importera sedan. Ta med korrekta kolumnrubriker.
 • Importera data direkt från SchoolSoft - Export/Import – Lektioner 

9B.  Bygg schema

Vänsterklicka på t ex mån kl 8. Du kan nu fylla i om lektionen ska skapas på en specifik dag, med tid, ämne, titel och lärare. Alla lektioner får alltid läsårsperioden automatiskt. Om ingen dag väljs (-) läggs lektionen under “Oplacerade lektioner”. Du kan förlänga lektionen genom att “dra” i den eller flytta den.

 1. När schemat är klart ska du välja ett startdatum för schemat och sedan publicera! 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/