Var “F-varnar” jag eleven?

Guide för att sätta F-varning på elev i ett ämne

(Guiden förutsätter att du använder en dator).

  1. Gå till Lärplattformen, i menyn i toppen av skärmen välj "Arbetsytor".

  2. Välj den arbetsyta där som representerar ämnet där eleven ska få F-varning. Notera att du måste vara undervisande lärare för arbetsytan för att kunna redigera elevens måluppfyllelse.

  3. När du nu är inne i arbetsytan. Se raden i mitten av skärmen med olika knappar, vänsterklicka på "Måluppfyllelse". 

  4. I gruppöversikten som nu öppnats, varje rad representerar en elev och till höger om elens namn finns en gå fyrkant med en ring inuti. Vänsterklicka på ringen och välj alternativet "Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå". 

  5. Nu syns en ruta i nedre mitten av skärmen, klicka på "Spara" för att behålla din ändring. Om du vill att eleven ska ta del av F-varningen måste du först välja att publicera den.
  6. Publicera F-varningen genom att klicka på spara ikonen med texten "Opublicerat" under elevens namn. Välj att behålla som utkast, publicera eller schemalägga publiceringen. 

  7. Nu syns en ruta i nedre mitten av skärmen, klicka på "Spara" för att göra F-varningen publik.

meitner-result-fdanger-workspace.gif

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/