Vilka kan se Måluppfyllelsen?

 

Måluppfyllelsen sätts av den undervisande läraren i en arbetsyta. 

Publicerad måluppfyllelse är synligt för eleven, elevens vårdnadshavare, elevens mentor, elevhälsoteamet och den undervisande läraren. 

De olika rollerna kan hitta måluppfyllelse i olika delar av Meitner, enklast per roll är:

  • Elev och vårdnadshavare hänvisas till elevkortet och fliken "Ämnesöversikt". 

  • Mentor hänvisas till sin mentorsgrupp och fliken "Måluppfyllelse" även mentor kan gå in på elevkortet och välja fliken "Ämnesöversikt". 

  • Elevhälsoteamet går in på årskursens översikt och väljer fliken "Måluppfyllelse". 

Läs mer i artikeln om vad olika roller ger för behörigheter i Meitner.

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/