Kan jag välja att Publicera resultat senare?

Ja, du kan göra det antingen ifrån "Elevarbeten" vyn eller "Bedöm" vyn inuti uppgiften du vill publicera resultatet senare för.  

 

Läs mer i vår artikel om att hantera publikationer kring uppgifter i vilken vi berör publicering, schemaläggning och utkast.

Här är ett exempel från "Bedöm" vyn där vi går in på en uppgift och markera flera elever vid samma tillfälle och ändrar publiceringen av deras resultat till att vara samma tid.
meitner-result-public-workspace.gif


Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/