En elev kan inte skicka in Inlämningsuppgift, varför?

Elever behöver följa vissa steg för att sätta upp sitt konto korrekt beroende på verksamhetens övriga system. Se hur du genomför Meitners onboarding i filmen för vårdnadshavare och elever. 

För eleven måste kontot uppfylla följande kriterier:

  • Kontot är kopplat till verksamhetens lösning för filhantering, till exempel Google Education eller Microsoft Teams. 

Undervisande lärare måste även ha säkerställt att uppgiften är skapad korrekt och att eleven har tillgång till uppgiften.

Den undervisande läraren behöver dubbelkolla så att följande kriterier uppfylls i uppgiften:

  • Eleven måste vara tillagd i arbetsytan, kontrollera detta via Grupplistan i arbetsytan.
  • Eleven måste vara tilldelad uppgiften, kontrollera detta genom att öppna uppgiften och se så att någon inställning inte exkluderar eleven.
  • Uppgiften måste ha korrekt inställda inlämningsregler, för att en inlämning ska kunna göras oavsett uppgiftstyp behöver antingen "Frivillig" eller "Krävs" vara vald. 

 

Om allt detta är gjort kan ni ha råkat ut för ett oförväntat beteende av Meitner, rapportera gärna detta till oss via detta formulär.

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/