Vad innebär det att schemalägga vid publicering av uppgift/planering/resultat/Måluppfyllelse?

Som undervisande lärare kanske du har upp emot 30 elever i din arbetsyta, med hjälpt av schemalagd publicering kan du säkerställa att information delas till alla elever på lika villkor. 

Den schemalagda publiceringen låter dig välja ett datum och en tidpunkt för antingen; 

  • En uppgift


  • En planering


  • Resultatet på en bedömning


  • Måluppfyllelsen i en arbetsyta.

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/