Vad betyder det att en planering är “ett utkast”?

Att en planering markerats som ett "Utkast" innebär att planeringen inte har publicerats och är därmed endast synlig för den undervisande läraren. 

Ett scenario där ett utkast kan användas är när en lärare lägger in en planering men inte hinner klart innan arbetsdagen är slut. Då kan planeringen sparas som ett utkast på arbetet kan fortsätta när tid  finns. 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/