Vad skiljer en uppgift från en planering?

Tillsynes är planeringar och uppgifter lika men skiljer sig framförallt åt i att planeringar kan vara relaterade till flertalet uppgifter.
Ett annat sätt de båda skiljer sig åt är att enbart uppgifter ger den undervisande läraren möjlighet att få inlämningar av elever och bedöma den elevens arbete.

Den största skillnaden är att en planering kan ej tar emot inlämningar och återkoppling eller bedömning är endast möjligt via en uppgift. 

 

I tabellen syns vilka egenskaper som delas mellan en uppgift och en planering.

✔ = Det går att göra.   ➖ = Det går inte att göra.

Funktionalitet Uppgift Planering
Skapa och redigera
Namn
Beskrivning
Bifogade filer
Koppling till arbetsyta
Koppling till en eller flera uppgifter
Koppling till ett eller flera kriterier/betygskriterier
Koppling till en eller flera delar i det centrala innehållet
Koppling till en eller flera schemahändelser
Dela till en eller flera individer i arbetsytan
Dela upp och skapa grupper utifrån individer i arbetsytan
Sätta start och slutdatum för arbetet
Sätta slutdatum för arbetet
Sätta typ av arbete
Sätta regler för inlämningar
Välja att visa i uppgiftskalendern
Välja vilken typ av betygsättning som använd (bokstav, poäng mm)
Sparas som utkast, schemalagd eller publicerad.
Kan läggas in i en mapp i arbetsytan
Kan kopplas till inlagt material i arbetsytan
Kan delas i arbetsytans flöde
Låser möjligheten för inlämning vid passerat slutdatum
Undervisande lärare kan göra en inlämning för en elev.
Varje individ som är deltagande kan göra en inlämning.

Varje individ som är deltagande kan få en bedömning vid inlämning

Varje individ som är deltagande kan få en kommentar vid inlämning
Varje individ som är deltagande kan ge en kommentar vid inlämning
Varje individ kan bedömas utifrån ett eller flera valda betygskriterier
Bedömning syns i arbetsytans måluppfyllelse-vy
Inlämningar sammanställs till bedömningsunderlag

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/