Vad händer med mina gamla Arbetsytor vid läsårsbyte?

En arbetsyta kan avslutas på två sätt.

  1. Manuel arkivering av arbetsytan kan göras närsomhelst.
  2. Inställt slutdatum för arbetsytan har passerat. 

Oavsett vilket sätt så syns de avslutade arbetsytorna i samma vy som de aktiva men du behöver aktivt välja att visa avslutade genom att klicka på knappen "Avslutade". 

 

En arbetsyta kan tas bort helt om man inte skrivit eller skapat något i arbetsytan. Om det någon form av data finns i arbetsytan kan den inte tas bort. Då lägger man in ett slutdatum så att den arkiveras och hamnar under "avslutade" 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/