Hur skapar vi nya arbetsytor?

Vem kan göra vad med arbetsytor?

Roll Rättighet
Administratör Kan skapa ämnesspecifika/kursspecifika av arbetsytor. 
Pedagog på skola som baserar behörighet på schema.

Kan skapa ämnesspecifika/kursspecifika arbetsytor för ämnen den är schemalagd i.

Kan skapa Övriga arbetsytor.

Pedagog på skola som inte baserar behörighet på schema.

Kan skapa ämnesspecifika/kursspecifika arbetsytor för alla ämnen.

Kan skapa Övriga arbetsytor.

Vårdnadshavare Kan bli tillagd i arbetsytor.
Elev Kan bli tillagd i arbetsytor.
Pedagog på förskola och fritids. Arbetsytor finns inte tillgängliga för förskola och fritids. Istället finns Avdelningar.

Läs vår artikel om olika typer av arbetsytor.

 

Skapa ny arbetsyta som administratör

(Guiden förutsätter att du använder en dator).

 1. Gå till Adminpanelen, i menyn till vänster håll muspekaren över "Undervisning" och välj "Arbetsytor". Du ser nu knappen "Skapa" i övre högra hörnet, vänsterklicka på knappen.


 2. Fyll i den ruta som nu syns på skärmen med nödvändig information baserat på arbetsytans syfte och klicka sedan på "Spara".

  Vilket information ska fyllas i?

  1. Bild som väljs från gratisbiblioteket hos unsplash.
  2. Arbetsytans title, till exempel "4a - Svenska som andraspråk".
  3. Välj en av Meitners färger, färgen syns i arbetsytan.
  4. Välj ett start och eventuellt ett slutdatum för arbetsytan, under denna period kan uppgifter, planering mm publiceras i ytan.
  5. Välj vilket eller vilka ämnen som arbetsytan ska hämta representera, detta påverkar vilka kriterium och läroplansmål som finns tillgängliga.
  6. Välj vilken eller vilka grupper som ska vara en del av arbetsytan.
  7. Valfritt att specifisera för vilken årskurs som arbetsytan tillhör.
  8. Inställningar för vad som visas för elev och vårdnadshavare.
  9. Vilka lärare ska kunna komma åt och publicera inlägg, uppgifter, planeringar, material och göra bedömningar i arbetsytan?
  10. Vilken lärare är ansvarig/ämneslärare i arbetsytan? Den huvudansvarige kan redigera arbetsytan i efterhand.

 3. Nu kan användare som du valt ska vara en del av arbetsytan hitta den inuti lärplattformen -> Arbetsytor. 

 

 

Skapa arbetsyta som personal

(Guiden förutsätter att du använder en dator).

 1. Gå till Lärplattformen, i menyn i toppen av skärmen välj "Arbetsytor". Vänsterklicka på knappen "Skapa" i nedre högra hörnet och fyll i informationen som efterfrågas i flödet därefter.


 2. Vid skapandet av en arbetsyta guidar Meitner dig i steg, i detta exempel skapar vi en Utbildnings arbetsyta den kommer att användas i ett eller flera ämnen eller kurser. Markera "Utbildning" och vänsterklicka på "Nästa steg >".


 3. Min användare är schemalagd i Fysik, Engelska, Svenska, Övrigt, Kemi och Teknik nu väljer jag vilket eller vilka ämnen som ska användas i min utbildningsarbetsyta. Välj ett eller flera ämnen och vänsterklicka på "Nästa steg >". Du måste välja minst ett alternativ.


 4. Min användare är schemalagd på klasserna och/eller grupperna 9B, Förskoleklass, Klass 6 och Mentorsgrupp Hög i ämnet Svenska nu väljer jag vilken eller vilka av dessa jag vill ska vara med i arbetsytan. Välj en eller flera klasser/grupper och vänsterklicka på "Nästa steg >". Du måste välja minst ett alternativ.


 5. Välj nu vilka kollegor du vill ska kunna jobba i arbetsytan, du som skapar arbetsytan är huvudansvarig dina kollegor kan samarbeta med dig och kan tas bort senare. Endast administratören kan ändra huvudansvarig för arbetsytan. Du måste inte lägga till en kollega klicka på "Nästa steg >" för att gå vidare.


 6. Nu är det dags att sätta lite färg på arbetsytan, välj vad den ska heta, en snygg bakgrundbild, en av Meitners tillgänglighetsanpassade färger och ifall arbetsytan ska ha ett eventuellt start- och slutdatum, under perioden mellan datumen kan uppgifter, planering mm publiceras i arbetsytan. Vänsterklicka på "Nästa steg >" när du gjort dina val.
 7. Välj en årskurs att anpassa arbetsytan efter och ifall omdömen ska synas för vårdnadshavare och elev. Vänsterklicka på "Nästa steg >" när du är klar.
 8. Om du är nöjd med dina inställningar kan du nu klicka på "Skapa arbetsyta" för att skapa arbetsytan. När du skapar bjuds alla elever, vårdnadshavare och personal in till arbetsytan och personal kan börja arbeta i den direkt.

 9. Du placerades nu i din nya arbetsyta och dina kollegor kan direkt komma åt den från fliken "Arbetsytor".


Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/