Varför kan vårdnadshavaren inte lägga in Omsorgstider?

När Meitner används av en förskola eller en grundskolas fritidsverksamhet  kan vårdnadshavare välja dagliga tider för lämning och hämtning (omsorgstider) utifrån verksamhetens egna öppettider. För att en vårdnadshavare ska kunna sätta sina omsorgstider krävs att viss information är inmatad korrekt i Meitner. 

 

Om ett barn eller elev inte syns eller att en vårdnadshavare  inte kan rapportera sina omsorgstider, kontrollera följande:

 1. Har barnets slutdatum passerat?
  ✔ En administratör kontrollera om slutdatumet passerat via elevkortet i adminpanelen.

 2. Har barnet "Barnomsorg" ikryssat via adminpanelen?
  ✔ En administratör kan markera  barnet/eleven från elevkortet i adminpanelen.

 3. Är vårdnadshavarens relation till barnet korrekt inlagd?

 4. Är barnet med i en Fritidsavdelning eller Avdelning?
  ❗ När en administratör skapar ett barn i förskolan eller fritids är barnet automatiskt markerad med Barnomsorg. 
  ❗ När en administratör skapar en elev i grundskolan måste Barnomsorg markeras manuellt. 

 5. Om vårdnadshavaren har flera barn eller elever bör man säkerställa att vårdnadshavaren har klickat på rätt barn i Meitner? Omsorgstider syns enbart på det specifika barnets profil.

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/