Vad innebär olika behörigheter i Meitner?

Meitner bygger till stor del på behörigheter som sätts via roller, en roll i Meitner ger tillgång till olika delar av systemet. Här är en översiktlig uppdelning vilken användarroll som ger vilken behörighet i Meitner. 


⛔ = Saknar behörighet att... ✅ = Har behörighet att...

Roll skapa material lämna in material se resultat Kommentar
Barn Barn är på FSK. Barn i skolan är Fritidsbarn och inskrivna på Fritids med startdatum och ingår i en Fritidsgrupp.
Elev Elev är elev i skolan.
Vårdnadshavare Har ett eller flera barn i förskola, fritids, grundskola eller gymnasium.

Pedagog

Ansvarar för en grupp elever och skapar planeringar, genomför lektioner och därefter bedömer resultaten. 
Mentor Är ansvarig för en grupp elever och ser allt om eleverna, tex närvaro, betyg, måluppfyllelse, bedömningar, återkoppling mm Det kan vara flera mentorer på en klass eller grupp.
EHT, ElevHälsoTeam ElevHälsoTeam ser allt som mentor ser men ser alla elever. Tillgång till fliken Elevhälsa på varje Elevkort.
Rektor Rektor ser allt som EHT ser men kan även se rapporter och uppföljning.
Schemaläggare

Kan schemalägga i Meitner - schemaläggning och importera schema från andra system.

Administratör Skapar och underhåller klasser, elever, vh etc

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/