Vad är giltig frånvaro?

Om en elev är anmäld som frånvarande innan undervisande lärare tar närvaro på lektionen, räknas frånvaron som giltig.

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/