Vilka kan justera/ändra satt närvaro på en lektion?

Vid ett lektionstillfälle är det enbart den undervisande läraren eller de undervisande lärarna som kan justera/ändra närvaro för den lektionen. Mentor kan för sin mentorsgrupp även justera/ändra närvaro.

 

Här är vår enkla förklaring för vilken roll som kan göra vad i Meitner.

Roll

Frånvaroanmälan
(görs lektionen startar)

Justera frånvaroanmälan  i efterhand

 

Rapportera närvaro

 


 

Justera/ändra närvaro i efterhand


In- och utcheckning
Vårdnadshavare Ja Ja  Nej Nej Nej
Undervisande lärare

Ja

Frånvaroanmälan, Ledighet,
Annan skolaktivitet

Nej Ja Ja, personal på lektion. Om man har behörigheten “Lärare” kan man ta in och utcheckning
Administratör

Ja

Frånvaroanmälan, Ledighet,
Annan skolaktivitet

Nej Nej Nej Nej
Mentor

Ja

Frånvaroanmälan, Ledighet,
Annan skolaktivitet

Ja Nej Ja,via elevkort Nej
Elevhälsoteamet

Ja

Frånvaroanmälan, Ledighet,
Annan skolaktivitet

Ja Nej Nej Nej

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/