Vilka kan sätta närvaro på en lektion?

I Meitner tas närvaro på lektioner via schemavyn. Du kan göra det tidigast 15 minuter innan lektionen börjar. Det finns två sätt att hantera närvaron på lektionerna i Meitner. Din skola har valt att använda antingen det ena eller det andra när de köpte in Meitner.

  1. Enbart undervisande lärare kan ta närvaro på lektion.
  2. Undervisande lärare uppmanas alltid att ta närvaro på lektion men om funktionen "Ta närvaro för annan personal" är aktiverad kan all personal välja att rapportera närvaro på lektionen.

    Att all personal kan ta närvaro låter kanske lite riskabelt, det går därför att välja att personal som ska rapportera närvaro måste uppge ett speciellt lösenord som är unikt för skolan för att kunna göra en rapportering på en annan lärares lektion. 


    Vill din skola aktivera att all personal kan sätta närvaro? Mejla support@meitner.se

 

Här är vår enkla förklaring för vilken roll som kan göra vad i Meitner.

Roll

Frånvaroanmälan
(göra innan närvaron är registrerad)

Frånvaroanmälan (justera i efterhand)

Närvarorapportera

(personal på lektionen)


Närvarorapportera

(justera/ändra i efterhand)


In- och utcheckning
Vårdnadshavare Ja, Anmäld Ja, ta bort  Nej Nej Nej
All personal

Ja

Anmäld, Ledig,
Annan skolaktivitet

Nej Ja, förutsatt att personen finns på lektionen eller att funktionen “Ta närvaro för annan personal” är aktiverad. Ja, personal på lektion. Om man har behörigheten “Lärare” kan man ta in och utcheckning
Administratör

Ja

Anmäld, Ledig,

Annan skolaktivitet

Nej Nej Nej Nej
Mentor

Ja

Anmäld, Ledig,

Annan skolaktivitet

Ja, ta bort Nej Ja,via elevkort Nej
Elevhälsoteamet

Ja

Anmäld, Ledig,

Annan skolaktivitet

Ja, ta bort Nej Nej Nej

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/