Vilka kan lägga in ledighet?

Meitner saknar idag möjligheten att hantera ledighetsansökningar från vårdnadshavare, vi kommer att lägga till möjligheten i framtiden men saknar idag ett planerat lanseringsdatum. 

All personal kan rapportera en elev som ledig i systemet, det fungerar på samma sätt som den gemensamma frånvaroöversikten. Läs hur frånvaroöversikten fungerar här.

Här är vår enkla förklaring för vilken roll som kan göra vad i Meitner.

Roll

Frånvaroanmälan
(göra innan närvaron är registrerad)

Frånvaroanmälan (justera i efterhand)

Rapportera närvaro


Rapportera närvaro

(justera/ändra i efterhand)


In- och utcheckning
Vårdnadshavare Ja, Anmäld Ja, ta bort  Nej Nej Nej
All personal

Ja

Anmäld, Ledig,
Annan skolaktivitet

Nej/ ja? Ja, förutsatt att personen finns på lektionen eller att funktionen “Ta närvaro för annan personal” är aktiverad. Ja, personal på lektion. (undervisande lärare/ vikarie). Om man har behörigheten “Lärare” kan man ta in och utcheckning

Administratör

Bör ha behörighet att göra allt.

Ja

Anmäld, Ledig,

Annan skolaktivitet

Nej Nej Nej Nej
Mentor

Ja

Anmäld, Ledig,

Annan skolaktivitet

Ja, ta bort Nej/ ja?  Ja,via elevkort Nej
Elevhälsoteamet

Ja

Anmäld, Ledig,

Annan skolaktivitet

Ja, ta bort Nej Nej Nej

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/