Vilka kan göra en anmälan om frånvaro?

All personal på skolan kan anmäla giltig frånvaro via läroplattformen, läs om hur personal anmäler frånvaro.

 

Att "anmäla frånvaro" innefattar flera steg, vi har:

  • Frånvaroanmälan innan närvaro sats på utbildningstillfälle.
  • Frånvaroanmälan som justeras efter utbildningstillfälle.
  • Rapportera närvaro under ett utbildningstillfälle.
  • Justera rapporterad närvaro efter ett utbildningstillfälle.
  • In- och utchecking av barn på barnomsorg (förskola eller fritids).

Här är vår enkla förklaring för vilken roll som kan göra vad i Meitner.

Roll

Frånvaroanmälan
(göra innan närvaron är registrerad)

Frånvaroanmälan (justera i efterhand)

Närvarorapportera

(personal på lektionen)


Närvarorapportera

(justera/ändra i efterhand)


In- och utcheckning
Vårdnadshavare Ja, Anmäld Ja, ta bort  Nej Nej Nej
All personal

Ja

Anmäld, Ledig,
Annan skolaktivitet

Nej Ja, förutsatt att personen finns på lektionen eller att funktionen “Ta närvaro för annan personal” är aktiverad. Ja, personal på lektion. Om man har behörigheten “Lärare” kan man ta in och utcheckning
Administratör

Ja

Anmäld, Ledig,

Annan skolaktivitet

Nej Nej Nej Nej
Mentor

Ja

Anmäld, Ledig,

Annan skolaktivitet

 Ja, ta bort Nej Ja,via elevkort Nej
Elevhälsoteamet

Ja

Anmäld, Ledig,

Annan skolaktivitet

 Ja, ta bort Nej Nej Nej

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/