Som mentor, hur ser jag min mentorsgrupps totala frånvaro per elev eller för hela gruppen?

Logga in i Meitner från din dator. Sök efter "Mentorsgrupper" i kolumnen till vänster. Där hittar du din mentorsgrupp och knappen "Visa".


Nu ska du se en lista med dina mentorselever och deras frånvaro genom att navigera i flikarna överst på sidan.

 

Giltig frånvaro
Om en eller flera mentorselever har rapporterad giltig frånvaro under någon dag av veckan som visas kommer elevens frånvaro visas per dag och per tillfälle under dagen. 
Du som mentor kan även hjälpa vårdnadshavare att anmäla giltig frånvaro från denna vy.

 

Ogilitg frånvaro
Om en elev i gruppen fått ogiltig frånvaro vid ett undervisningstillfälle syns det per tillfälle här. Vyn är per vecka och visar även vilken typ av information som nått vårdnadshavaren. Närvaro
Det finns tre olika filtrerade vyer för en mentor här; översikt, ämne och frånvarotyp

Översikt ger en enkel vy för genomlysning av hela mentorsgruppen ifall någon elev fått närvarande, anmäld frånvaro, ogiltig frånvaro, sen ankomst eller ej rapporterad. 

Du kan klicka på elevens "Förnamn Efternamn" för att ta dig till den enskilda individens närvaro per termin och vecka. 


Du kan klicka på veckan för att se elevens frånvaro per utbildningstillfälle under just den veckan. 

Ämne ger en enkel vy för genomlysning av hela mentorsgruppens deltagande i ett visst ämne. Här skrivs informationen ut per elev och det går att se total närvaro mot total ogiltig frånvaro/ giltig frånvaro i ett ämne.

 

Frånvarotyp ger en enkel vy för genomlysning av hela mentorsgruppens frånvaro och typ av frånvaro. Här kan man enkelt läsa av ifall eleven kan tyckas ha problem med mycket ogiltig frånvaro. 

 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/