Vilka personer räknas som användare i Meitner?

Alla användare (vh, elever/barn, vårdnadshavare) räknas som användare. Behörighet i Meitner, dvs vilken roll hen har är inte väsentligt.

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/