Vilka kan justera/ändra anmälan om frånvaro?

De som kan skapa en frånvaroanmälan är elevens/barnets vårdnadshavare och all personal på skolan.

Om frånvaroamnälan har blivit fel så måsta man ta bort den och sedan skapa en ny.

Vårdnadshavare kan ta bort frånvaroanmälan som hen har skapat själv och inte en frånvaroanmälan som en personal har skapat. 

 Det är bara mentorer och Elevhälsoteamet (EHT) som kan ta bort alla frånvaroanmälningar.

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/