"Arkivering" vid läsårsslut - FSK/Grundskola/Gymnasium

Meitner gör sin tekniska läsårsarkivering veckan efter midsommar. 

Gör ingenting med elever/arbetsytor/grupper/klasser/avdelningar eller publicering av nytt schema till efter arkivering.

Du kan arbeta i Meitner Schemaläggning och i t ex Skola 24, men ej publicera schemat till Meitner - Kalender förrän i vecka 27.

Det kommer dyka upp "Arkivera" i menyn när det är dags för er att arkivera.

Meitners tekniska arkivering innebär:

- uppflyttning av elevens årskurs (fr åk 1 till 2), barnens år (adderas med 1) (gäller ej integrationskunder), Obs, vi rör ej klassen. Klassuppflyttning sköter skolan själv.

- en samlad nulägesbild över eleven. Uppgifter, resultat, omdöme och ifyllda kriterier kopieras till eleven.

- Närvarostatistik samlas i ett läsårsarkiv. En elevs frånvaro räknas samman.

- Innehållet i chattar tas bort. Namn på chattarna finns kvar.

- E-post och Information Senaste terminen finns kvar. Resten rensas/tas bort.

- Arbetsytorna kommer taggas med 23/24, pedagogerna kommer kunna välja om de vill återanvända eller slänga.

- Omsorgstiderna (FSK/fritids) Vi arkiverar alla tider före 1 jan 2024. Stöd kommer i höst att finnas för att visa arkiverade tider.

- Blogginlägg  (taggas med 23/24). Ligger kvar.

- Rapporteringsgrad för lärarna sparas

- Arkivering av "äldre" elever: Alla elever som idag har Slutdatum före 1 juli 2023 kommer få statusen Arkiverad. Elever som slutat under läsåret behöver arkiveras på enheten.

- Matsedel rensas

- Anteckningar (lärares) ligger kvar

- Uppgifter kommer få en egen ingång "mina uppgifter". Uppgifterna kommer arkiveras och kunna kopieras

 

 

Detta behöver varje skola göra själva:

Arbeta igenom varje arkiv-steg. När vår läsårsarkivering skett kommer en ny meny synas i adminpanelen.

1. Elever som slutat på skolan SKALL arkiveras. Vid arkivering kan eleven eller vh EJ logga in.

Arkiverade elevers data tas bort från klasser och grupper, meddelanden, anpassningar, anteckningar, notiser, chattar.

När en elev arkiveras finns följande data kvar: Närvaro, Betyg, Omdöme, Kriterier, Resultat, Omsorgstider, Utvecklingssamtal

Slutdatum visar bara om eleven är inskriven på skolan. 

Klicka på Elever - Markera klassen om hela klassen ska arkiveras. Klicka på klassen om du vill endast vill arkivera några få elever. Markera dessa elever.

2. Klasser kan behöva byta namn alternativt tas bort. Klasser med avgångselever SKALL tas bort eftersom dessa klasser är tomma. T ex klassen 8a kan därefter bli 9a. Meitner ger förslag på "nya" namn.

3. Grupper behöver du själv ta bort alternativt döpa om. Kontrollera om datan är viktig att spara. Information finns när du går in under grupper.

4. Program och kurser. Välj om dessa ska arkiveras eller ej.

5. Vårdnadshavare som inte har aktiva barn på skolan sedan ett år kommer kunna tas bort.

 

 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/