"Arkivering" vid läsårets slut - FSK/Grundskola/Gymnasium

Meitner gör sin tekniska läsårsarkivering i slutet av juni, veckan efter midsommar. Vi kommer stänga av inloggningen kl 19 en kväll och fortsätta till lunch dagen efter.

 

Fram tills denna skett gör Du ingenting med arbetsytor/grupper/klasser/avdelningar eller publicering av nytt schema. Du kan arbeta i Meitner Schemaläggning och i t ex Skola 24, men ej publicera schemat till Meitner - Kalender förrän i vecka 27.

Det kommer dyka upp "Arkivera" i menyn när det är dags för er att arkivera.

Meitner gör:

- uppflyttning av elevens årskurs (fr åk 1 till 2), barnens år (adderas med 1)

- en samlad nulägesbild över eleven. Uppgifter, resultat, omdöme och ifyllda kriterier kopieras till eleven.

- Närvarostatistik samlas i ett läsårsarkiv. En elevs frånvaro räknas samman.

- Innehållet i chattar tas bort. Namn på chattarna finns kvar.

- E-post och Information Senaste terminen finns kvar. Resten rensas/tas bort.

- Arbetsytorna kommer taggas med 23/24, pedagogerna kommer kunna välja om de vill återanvända eller slänga.

- Omsorgstiderna (FSK/fritids) Vi arkiverar alla tider före 1 jan 2024. Stöd kommer i höst att finnas för att visa arkiverade tider.

- Blogginlägg  (taggas med 23/24). Ligger kvar.

- Rapporteringsgrad för lärarna sparas

- Arkivering av "äldre" elever: Alla elever som idag har Slutdatum före 1 juli 2023 kommer få statusen Arkiverad. Elever som slutat under läsåret behöver arkiveras på enheten.

- Matsedel rensas

 

När vår läsårsarkivering skett kommer en ny meny synas i adminpanelen.

Här arbetar du igenom varje arkiv-steg.

Elever som slutat på skolan SKALL arkiveras. Vid arkivering kan eleven eller vh EJ logga in.

Elevens data tas bort från klasser och grupper, meddelanden, anpassningar, anteckningar, notiser, chattar.

När en elev arkiveras finns följande data kvar: Närvaro, Betyg, Omdöme, Kriterier, Resultat, Omsorgstider, Utvecklingssamtal

Slutdatum visar bara om eleven är inskriven på skolan. 

 

Klasser kan behöva byta namn alternativt tas bort. Klasser med avgångselever SKALL tas bort eftersom dessa klasser är tomma. T ex klassen 8a kan därefter bli 9a. Meitner ger förslag på "nya" namn.

Grupper behöver du själv ta bort alternativt döpa om. Kontrollera om datan är viktig att spara. Information finns när du går in under grupper.

Vårdnadshavare som inte har aktiva barn på skolan sedan ett år kommer kunna tas bort.

 

 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/