Användarmanual: Inläsning av gymnasiearbete; titel och beskrivning

Gymnasiearbetets titel och beskrivning ska finnas med på elevernas betygsdokument.

Du kan importera detta alternativt lägga in det på varje enskild elev.

 

Titel/beskrivning manuell: 

1. Lägg in titel på gymnasiearbetet:

Admin - Betyg och studieplaner - Studieplaner - Filtrera eventuellt - Klicka in på en elev. Klicka på kursen Gymnasiearbete - klicka på tre prickar under Åtgärder- Uppdatera innehåll - under Notering (visas på kataloger och betyg)lägger du in titel på gymnasiearbetet. 

 

2. Alt 1: Lägg in beskrivning av gymnasiearbetet under Admin - Betyg och Studieplaner - Studieplaner - Klicka på en elev. Välj pennan. Skriv in beskrivning under Notering, ev även Notering (engelska).

Alt 2: Lägg in beskrivning av gymnasiearbetet under Admin - Betyg och Studieplaner - Betygsdokument - Klicka på en elev - Välj pennan.  Skriv in beskrivning under Notering, ev även Notering (engelska)

 

Titel/beskrivning med hjälp av Exportera/Importera:

1. Lägg in titel på gymnasiearbetet:

Admin - Betyg och studieplaner - Studieplaner - Exportera kurser - Under rubriken i filen "SchoolComment" lägger du in "Beskrivning av gymnaseiearbete" (om läraren vid betygssättning skrivit en kommentar behöver ni byta kolumnrubrik på den kolumnen från TeacherComment till SchoolComment) Spara filen.

Gå in under Importera kurser - (Obligatoriska kolumnrubriker vid Import är Student (personnummer), Coursecode (GYARTE) och Program (t ex TEINF). Ladda upp en fil. Välj fil. Nästa steg. Importera. '

 

2. Lägg in beskrivning på gymnasiearbetet:

Admin - Betyg och studieplaner - Studieplaner - Exportera - Kolumnrubriken Comment är Beskrivning på gymnasiearbetet (Obligatoriska kolumnrubriker vid Import är Student (personnummer) och Program (TEINF) Spara filen.

Gå in under Importera - Ladda upp en fil - Välj fil - Nästa steg - Importera.

 

 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/