Video: Pedagog- delmoment NÄRVARO

Har du landat här utan att ha läst innehållet i Videor: Meitner för dig som jobbar i grundskola? Isåfall klicka här.

 

5. Delmoment närvaro 🙋

Vi går igenom hur du skapar frånvaroanmälan, sätter närvaro på lektioner och korrigerar elevers ogiltiga frånvaro. 

Det är en video i detta moment och det är ca 10 minuters videomaterial att ta del av. 

Lycka till! 👋

  1. Närvaro- & frånvaroregistrering


    Om du upplever uppspelningsbesvär, vänligen testa att titta på filmen i din webbläsares inkognito-läge.

Delmoment avklarat! 🥳

Nästa delmoment är betyg, gå vidare till nästa delmoment.🔗

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/