Skyddade personuppgifter på elev och/eller vårdnadshavare

Har du en elev med skyddad identitet eller en vårdnadshavare med elev som har skyddade identiteter? 

I Sverige finns det tre typer av skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas:

  • skyddad folkbokföring, som har ersatt kvarskrivning
  • sekretessmarkering, fungerar som en varningssignal för myndigheter
  • fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och personnummer.

Skatteverket uppmanar personer med skyddad identitet att komma överens med skolan hur personuppgifterna ska hanteras.

"Om du har barn som också har skyddade personuppgifter är det viktigt att du kommer överens med skolan eller förskolan om hur dina barns uppgifter ska hanteras inom skolan. Det gäller till exempel klasslistor, skolkataloger och skolsköterskan." (Skatteverket 2023)*

Läs Skatteverkets rekommendation här.


Meitner ska endast ha personuppgifter som individen med skyddad identitet godkänt ska finnas där. Vi rekommenderar följande två tillvägagångssätt beroende på typ av skyddad personuppgifter.

 

  1. Hantera undervisningen och kommunikation med vårdnadshavare och elev helt utanför Meitner. Skapa inget konto i Meitner alls utan hantera undervisningen utan stöd i Meitner.

  2. Anonymisera Meitnerkontot genom att använda falska uppgifter, detta gör att till exempel BankID inte fungerar. Vid betygssättning mm skriv elevens korrekta personuppgifter utanför Meitner. 

*Skatteverket (2023). Skyddade personuppgifter. https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html [2023-08-22]

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/